Takip Et

Çeviri

Afganistan Komünist Partisi (Maoist) çağrı yaptı: Bu savaşı ulusal, devrimci ve halk direnişi savaşına dönüştürün!

Afganistan Komünist Partisi (Maoist), Afganistan’da yıllardır süren savaş ve son süreçte ABD’nin ülkeyi terketmesi ile Taliban’ın yönetimi almasına ilişkin olarak açıklama yayınladı. Açıklamada, “Mevcut gerici iç savaşı ulusal, halkçı ve devrimci bir savaşa dönüştürmek için-mevcut halk savaşı karaterine göre- daha ciddi çalışmak tüm Maoist güçlerin görevi ve zorunluluğudur.” çağrısı yapıldı

Afganistan Komünist Partisi (Maoist), Afganistan’da yıllardır süren savaş ve son süreçte ABD’nin ülkeyi terk etmesi ile Taliban’ın yönetimi almasına ilişkin olarak açıklama yayınladı

Yapılan açıklamada, “Yirmi yıl önce, işgalci Amerikan emperyalistleri tarafından yönetilen emperyalist işgalciler, Afganistan’ı vahşice işgal etti. Bu vahşi ve saldırgan saldırıda binlerce savunmasız ve mazlum halk öldürüldü, binlercesi yaralandı ve yerlerinden edildi. Gerici, milliyetçi cihatçılar, kötü şöhretli milisleriyle birlikte emperyalist işgalcilerle birlikte adım attı ve işgalci bir piyade gibi davranarak, ülkenin savunmasız insanlarının kanıyla ellerini kirlettiler ve ülkenin kanlı bir şekilde yağmalanmasına katıldılar.” İfadelerine yer verilerek “Afganistan’ın işgali, “Terörle Savaş”, “kadınların Ortaçağ Talibanlarının esaretinden kurtuluşu” ve “demokrasi” gibi hain bahaneler altında gerçekleşti.” denildi.

 “Bu savaşın asıl kurbanı Afganistan halkıdır.”

Yapılan açıklamanın devamında, emperyalist işgalin halka bir umut olarak sunulduğuna, savaşın asıl kurbanının Afgan halkı olduğuna dikkat çekilen açıklamada; “Afganistan Komünist Partisi (Maoist), işgalci emperyalistlerin ve özellikle işgalci Amerikalıların çıkarları söz konusu olduğunda, Talibanların geçmişteki ve şimdiki tüm destekçilerini aynı çatı altında birleştirmeye ve görmezden gelmeye istekli olacağını defalarca ilan etti. Tüm sloganları. İşgalci Amerikalılar ile Talibanlar arasındaki çeşitli görüşmeler ve aralarında bir “barış anlaşması” imzalanması bu gerçeği doğruladı. Amerikalılar ve Talibanlar arasında “barış anlaşmasının imzalanmasından” sonra, Afganistan Komünist Partisi (Maoist) açıkça ilan etti: “Talibanlar işgalci Amerikan emperyalizmine boyun eğiyor.” Entelijensiya, bu savaşın kısmen gerici bir direniş savaşının sona ermediğini, müzakere masasındaki çoğu taviz için bir savaş olduğunu ilan ederek bir pozisyon aldı. Partimiz, tüm ulusal devrimci ve demokratik güçlere, mevcut durumun savaşan taraflarına kendilerini aldanmamaları, bu savaşı gerici bir iç savaş olarak mahkûm etmeye çalışmaları ve bunu gizleyen hain şahsiyetlerin maskesini düşürmeleri çağrısında bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Afganistan Komünist Partisi (Maoist), var olan savaşta asıl kurbanın Afgan halkı olduğunu açıklamada; “Bugün “Halk Direniş Cephesi” adına ayaklanan ve “Onur, gurur ve Vatan Savunması” adı altında tüm halkı seferber etmeye çalışan gerici cihatçı güçler, hiçbir ilgisi olmayan cani milliyetçi güçlerdir. Ülkenin en büyük çıkarları. İşgalci sahipleri gibi, sahte “Demokrasi” adı altında sadece kendi çıkarlarını savunmak ve mülklerini korumak istiyorlar. Sonuç olarak, muhteşem kazanımlarını korumak için halkı aldatmaya ve onları sunağa göndermeye başvururlar.” İfadeleri kullanıldı.

“Mevcut gerici iç savaşı ulusal, halkçı ve devrimci bir savaşa dönüştürmek Maoist güçlerin görevi ve zorunluluğudur”

Afganistan Komünist Partisi (Maoist), mevcut savaşın, emperyalizmin çıkarlarını güvence altına almaya, ülkeyi ve insanları boyun eğdirmeye mahkum olan gerici bir iç savaş olarak kınadığını, gericilerin maskesini düşürmeyi kendine görev olarak gördüğünü vurguladığı ve ülkedeki tüm devrimci güçleri birlikte mücadele etmeye çağırdığı açıklamanın devamında şunları söyledi;

Afganistan Komünist Partisi (Maoist) hazırlık durumunu sonuçlandırmak ve ulusal, halkçı ve devrimci bir direniş savaşına geçmek için çok çalışıyor. Bu amaçla, tüm ulusal, devrimci, demokratik, Maoistlere, ülkenin ezilen kitlelerinin mağdur olmaması için gerici güçlerin (mevcut savaşın tarafları) karakterini ortaya çıkarmak için çok çalışmaya çağırıyor.

“Mevcut savaşın ülkenin yüksek çıkarları için bir savaş olmadığını, halkın ve ülkenin boyun eğdirilmesi için gerici bir iç savaş olduğunu, gericilerin ve onların uluslararası sahiplerinin çıkarına yol açtığını yineliyoruz.

“Bu nedenlerle, birliği güçlendirmek için mevcut mücadelenin acil gerekliliğini kavramak ve mevcut gerici iç savaşı ulusal, halkçı ve devrimci bir savaşa dönüştürmek için-mevcut halk savaşı karaterine göre- daha ciddi çalışmak tüm Maoist güçlerin görevi ve zorunluluğudur.

Kaynak

Çeviri konulu diğer haberler