Takip Et

Güncel

Eskişehir’de eylem ve etkinlik yasağı

Eskişehir Valiliği kentte tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

Eskişehir’de oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde ülke gündemindeki konular ile ilgili olarak ‘‘sosyal medya platformlarında dezenformasyon çalışmalarının olduğu’’ ve toplumda farklı görüşteki grupların karşı karşıya gelmesi durumunda ‘‘çıkartılması muhtemel olaylar’’ bahanesiyle 15 gün süreyle eylem ve etkinlikleri yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:  

“Son günlerde ülkemiz gündemindeki konular ile ilgili olarak, özellikle sosyal medya platformlarında dezenformasyon çalışmalarının yapıldığı, toplumda farklı görüşteki grupların karşı karşıya gelmesi durumunda çıkartılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dâhil olmak üzere, halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir.

Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamının, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19. maddelerindeki hükümler gereğince; ilimiz genelinde (jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere) Valilik ve Kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenler ile kamu kurum, kuruluşlarının yapacağı resmi törenler ve basın açıklamaları hariç olmak üzere, kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi vb.), Eskişehir Valiliğinin kararı ile 1 Eylül saat 00.01’den, 15 Eylül saat 24.00’e kadar 15 gün süre ile yasaklanmıştır.”

Güncel konulu diğer haberler