Takip Et

Emek

MESS TİS görüşmeleri başladı

Otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 179 iş yerinde yaklaşık 150 bin çalışanı ilgilendiren Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasındaki Grup toplu iş sözleşmesi sürecinde görüşmeler başladı.

150 bin işçiyi ilgilendiren MESS grup sözleşmesinde ilk görüşmeler başladı. İlk oturumda prosedür maddeler üzerinde duruldu. Ücretler ve sosyal hakları ilgilendiren maddeler ise sonraki görüşmelerde gündeme gelecek.

Patron örgütü Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin ilki bugün yapıldı. Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamaya göre toplantıda, MESS Yönetim Kurulu Üyesi Bora Koçak açılış konuşması yaptı. MESS Genel Sekreteri Fatih Ay da ekonomideki ve metal sektöründeki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı. Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar da ülke ekonomisinin ve metal sektörünün yaşadığı kimi sorunların geride kalma eğiliminde olduğunu, şirketlerin kârlılıklarını sürdürdüklerini, kârlarda bir azalma olmadığını, işçilerin alım gücünün hızla düştüğünü ve yoksullaştığını belirtti.

Birleşik Metal-İş adına yapılan sunumda enflasyonun arttığı, işçilerin alım güçlerini koruyamadığını, enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu, işçi ücretlerinin reel olarak gerilediğinin görüldüğü belirtildi.

Konuşma ve sunumların ardından maddelerin görüşülmesine geçildi. İlk toplantıda 14 madde görüşüldü. Bunlardan 12 madde de anlaşma sağlanırken, 2 madde ertelendi. Kabul edilen 12 maddeyi tarafların temsili, özel hakem kurulu, sözleşmeden yararlanma, iş ve işyeri değişikliği gibi prosedür maddeler oluşturdu.

Birleşik Metal-İş açıklamasında, “Sendikamızın sözleşmeden daha fazla işçinin yararlanmasını öngören kapsam maddesindeki değişiklik teklifi kabul edilmemiş, ertelenmiştir. Anlaşma sağlanamayan maddelerden birisi yürürlük maddesi olup, işveren sözleşmenin 3 yıllık olmasını önermiş, sendikamız sözleşmenin 3 yıllık olmasını kabul etmeyeceğini, tartışmayacağını kesin bir şekilde belirtmiştir” dedi.

İkinci toplantı ise 26 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

Hangi sendika ne istedi?

Türk Metal açıkladığı taslakta saat ücreti 20.50 TL’nin altında olan işçilere bu ücreti geçmemek üzere 90 kuruş zam, bütün ücretlere ilk 6 ay yüzde 27, ikinci 6 ay enflasyon oranında, üçüncü 6 ay enflasyon artı 1 lira, dördüncü 6 ay enflasyon oranında zam, sosyal haklarda ilk yıl yüzde 35, ikinci yıl enflasyon artı 4 oranında zam istediğini duyurmuştu.

Birleşik Metal-İş ise ilk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 10 oranında artırılmasını, saat ücreti 20 TL’nin altında kalan işçilerin saat ücretlerine 20 TL’yi geçmemek üzere 0.70 kuruş iyileştirme yapılmasını, bu iyileştirmeden sonra, ilk 6 aylık dönem için öncelikle tüm ücretlerin yüzde 9 artırılmasını, ardından da saat ücretlerine 4.60 TL zam yapılmasını talep etmişti. Birleşik Metal-İş’in ilk 6 ay için toplam zam teklifi yüzde 30.89 olmuştu. Birleşik Metal-İş diğer 6 aylar içinse, enflasyon artı 3, enflasyon artı 4 ve enflasyon artı 3 puan zam istemişti.

Özçelik-İş ise saat ücreti 21 liranın altında olan her işçinin, 21 lirayı geçmeyecek şekilde saat ücretine 1 lira iyileştirilme yapılmasını, birinci 6 ay yüzde 28, ikinci 6 ay enflasyon artı 1 puan, üçüncü 6 ay enflasyon artı 1 lira, dördüncü 6 ay için enflasyon artı 1 puan oranında zam talep etmişti.

Metal işçileri ise sendikaların açıkladığı taslaklarda yer alan bu oranların beklentilerini karşılamadığını ifade etmişti. 

Emek konulu diğer haberler